Večernji List

Pretplatom na Večernji list ostvarite pristup vrhunskom sadržaju baš svaki dan! Čitajte provjerene vijesti iz Hrvatske i svijeta, političke analize, mišljenja stručnjaka te utjecajne kolumniste koji vam donose nove perspektive i bolje razumijevanje aktualnih događaja. Izaberite između tiskane ili digitalne pretplate i uživajte u njihovim raznolikim prednostima. Pretplatom na Večernji list štedite vrijeme i novac, a vašu vjernost redovito nagrađujemo.

Pretplatite se na Večernji list pozivom na broj 01 /5540-999  (radno vrijeme: ponedjeljak – petak: 7 – 17 sati; subota: 7 – 12 sati)  ili e-mailom na [email protected] i postanite dio naše pretplatničke obitelji. 

VAŽNO! Nakon registracije poklon kartice na vaš e-mail ćete primiti E-kôd koji možete iskoristiti u odabranoj internet trgovini.

Za sva pitanja, pomoć i podršku možete se obratiti i našem centru za pomoć svakim radnim danom od 8 do 16 sati na telefonskom broju 01 4572 288 ali na e-mail [email protected].

Nakon primitka koda, zamjena za drugog davatelja više nije moguća!
Super E
Vaš kod: (prikazan uzorak koda)
038003184048
Super E kartica